Martera steunt De Stamper

2020 is een bijzonder moeilijk jaar voor vzw De Stamper in Izegem. De coronacrisis zorgt ervoor dat de noden bij de kansarmen fors toenemen. In het bijzonder voor alleenstaande moeders met kinderen zijn de financiƫle middelen om in de voedselbehoefte te voorzien ontoereikend.

Daarom steunt Martera graag deze vereniging zodat ze goed gevarieerde voedselpakketten kunnen aanbieden aan iedereen die het nodig heeft.

De pakketten, op voorhand klaargezet door de vrijwilligers, worden gevuld volgens de specifieke behoefte en grootte van het gezin. Daarnaast wordt ook speelgoed en degelijke kinderkledij verdeeld.

Wil je zelf De Stamper steunen? Stuur dan een email naar destamperizegem@gmail.com.