We care

Met de Martera producten willen we niet enkel onze klanten gezonder en gelukkiger maken, maar willen we ook ons steentje bijdragen aan een gelukkiger maatschappij. Niet alleen in België, maar ook in het land van oorsprong van onze superfood sappen / olie.

Op dit ogenblik, steunen we vijf projecten: het netwerk palliatieve zorg De Mantel in België, de non-profit organisatie SISP voor scholing en hulp aan kinderen en vrouwen in Indië, het voedselverdeelpunt De Stamper in Izegem, België, Wild Animal Sanctuary De Zonnegloed en het weeshuis St. Joseph in India.

Home St. Joseph Konduru

Het St. Joseph Weeshuis is gelegen in Konduru in het zuidoosten van India. Dit tehuis werd in 1992 opgericht door Pater Solomon Raju (India) en Pater Guy Moreau (België). Ze namen 300 kinderen, weeskinderen, straatkinderen en verlaten kinderen op in hun weeshuis, ongeacht geloof of religie.

Het doel is om de kinderen alles te geven wat normaal is in een gezin: dus niet enkel huisvesting, voedsel en kleding, maar ook opvoeding, onderwijs, plezier en de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.

De Zonnegloed

De Zonnegloed redt dieren uit gruwelijke, eenzame gevangenissituaties en herstelt ze zodat ze kunnen leven in grote, aangepaste leefomgevingen met andere dieren van hun eigen soort. Bij De Zonnegloed krijgen dieren, die niet terug naar de natuur kunnen, een nieuwe thuis en dit voor de rest van hun leven.

Vzw De Zonnegloed is erkend als Europees opvangcentrum / Wild Animal Sanctuary door de European Alliance of Rescue centres and Sanctuaries.

Voor meer informatie of een persoonlijke donatie, bezoek www.dezonnegloed.be

De mantel

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare – Izegem – Tielt – Torhout. We staan in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verlenen daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft.

Onze doelstellingen:

  • de uitbouw van een goede, kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur mogelijk maken
  • de continuïteit in de palliatieve zorgverlening bevorderen
  • het palliatief gedachtengoed verspreiden
  • raad en ondersteuning geven aan hulp- en zorgverleners op alle niveaus bij het verzorgen en begeleiden van hun patiënten.

Voor meer informatie of een persoonlijke donatie, bezoek https://www.demantel.net/.

SISP

De kleinschalige non-profitorganisatie SISP (Sebastian Indian Social Projects) werd in 1996 opgericht door twee Vlamingen in Vizhinjam, een arm vissersdorp in het uiterste Zuiden van India. SISP stelt zich tot doel de levenskwaliteit van de allerarmsten in deze regio te verbeteren. Dit zonder onderscheid op basis van klasse, geslacht of religie en met bijzondere aandacht voor de rechten en noden van kinderen en vrouwen.

SISP slaagde erin om in de loop der jaren een stevige werking uit te bouwen met volgende pijlers:

  • gratis tweedekansonderwijs aan een 50-tal kinderen en jongeren (tussen de 7 en 18 jaar)
  • naschoolse begeleiding van een 30-tal kinderen en jongeren
  • sociale tewerkstelling van een 40-tal vrouwen en jongeren in de werkateliers
  • ondersteuning van een 50-tal vrouwengroepen door sociaal werksters van SISP
  • individuele hulp inzake voeding, huisvesting en medische zorg aan de meest noodlijdenden.

 Voor meer informatie of een persoonlijke donatie, bezoek http://sispbelgie.be.

De Stamper

VZW De Stamper in Izegem stelt gratis levensmiddelen ter beschikking aan mensen die het financieel moeilijk hebben.

De pakketten, op voorhand klaargezet door de vrijwilligers, worden gevuld volgens de specifieke behoefte en grootte van het gezin. Daarnaast wordt ook speelgoed en degelijke kinderkledij verdeeld.

Voor meer informatie of een persoonlijke donatie, kunt u een email sturen naar destamperizegem@gmail.com.